SSD uit vg halen en LVs naar nieuwe disk moven

Binnen LVM kan je bestaande logische volumes verplaatsen naar een ander fysiek volume. Met pvmove doen we dit per PV ineens. [email protected] { ~ }$ pvmove /dev/sdc1 /dev/sde1 /dev/sdc1: Moved: 0.0% /dev/sdc1: Moved: 2.5% /dev/sdc1: Moved: 3.2% /dev/sdc1: Moved: 7.3% /dev/sdc1: Moved: 11.0% /dev/sdc1: Moved: 13.8% /dev/sdc1: Moved: 17.5% /dev/sdc1: Moved: 21.4% /dev/sdc1: Moved: 25.4% […]

Debian dist-upgrade

Dist-upgraden van Debian (of Ubuntu) gaat vaak soepel, maar toch is het goed om naderhand te controleren of alle package versies kloppen. dist-upgrade: Als voorbeeld hoe een correcte versies te installeren: apt install openssl=1.1.1 Het bij dit package gewenste versienummer kan je opzoeken met: apt-cache show openssl aptitude search ‘~o’ Met apt-show-versions genereer je een […]

LUKS container op LVM

Vandaag gaan we een LUKs encrypted container aanmaken, en hiervoor gebruiken we een dedicated LVM partitie. Maak als eerste een LV (logisch volume) aan, met de gewenste grootte en naam. Deze LV heet home_luks, wordt 15 GB groot, en komt onder de VG (volume groep) debian: Maak vervolgens de encrypted container aan: