SSD uit vg halen en LVs naar nieuwe disk moven

Binnen LVM kan je bestaande logische volumes verplaatsen naar een ander fysiek volume. Met pvmove doen we dit per PV ineens. [email protected] { ~ }$ pvmove /dev/sdc1 /dev/sde1 /dev/sdc1: Moved: 0.0% /dev/sdc1: Moved: 2.5% /dev/sdc1: Moved: 3.2% /dev/sdc1: Moved: 7.3% /dev/sdc1: Moved: 11.0% /dev/sdc1: Moved: 13.8% /dev/sdc1: Moved: 17.5% /dev/sdc1: Moved: 21.4% /dev/sdc1: Moved: 25.4% […]